Page content

WETENSCHAP EN BIOLOGIE

In de wetenschap is veel geschreven over coaching
en zijn veel onderzoeken gedaan die een raakvlak met coaching hebben.
Vanuit de biologie zijn een hoop dingen te verklaren.