Page content

COACH JARGON

Wat zijn termen die coaches vaak gebruiken.
Begrippen als flow, mindset en intuïtie passeren hier de revue.