arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy Beleid

Anja Reijmers Coaching, gevestigd aan Hackfort 8 1187DP Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://www.anjareijmers.nl
Hackfort 8,

1187DP Amstelveen

0644669938


Anja Reijmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Anja Reijmers Coaching. Zij is te bereiken via anja@anjareijmers.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanzelfsprekend hecht Anja Reijmers Coaching veel waarde aan de bescherming van je privacy. Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met jouw gegevens en met je privacy.


Anja Reijmers Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.Doel

Welke persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Ontvangers

Communiceren en informeren over het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

 • Klantregistratiesysteem
 • Autorespond systeem

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Verzekeringen
 • Financiële instellingen

Statistisch onderzoek

 • NAW-gegevens
 • Cookies
 • IP-gegevens

Gerechtvaardigd belang

Je gegevens worden binnen 28 dagen geanonimiseerd.

N.v.t.

Versturen digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang je bent aangemeld.

 • Marketing tools

Gedragsgericht adverteren

 • Data over surfgedrag
 • Cookies
 • IP-gegevens

Toestemming

Zie cookie statement

 • Google
 • Sociale media websites

Om onze dienstverlening via het internet te verbeteren

 • Cookies
 • IP-gegevens

Toestemming

Je gegevens worden binnen 28 dagen geanonimiseerd.

 • Website beheerder
 • Analytics tools


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anja@anjareijmers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Anja Reijmers Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anja Reijmers Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anja Reijmers Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie voor meer details onze Cookie Statement.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anja Reijmers Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anja@anjareijmers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Anja Reijmers Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anja Reijmers Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anja@anjareijmers.nl


Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Anja Reijmers Coaching. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Anja Reijmers Coaching raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

Anja Reijmers Coaching behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Anja Reijmers Coaching raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Anja Reijmers Coaching er alles aan doen je per email en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 december 2019.

Wij gebruiken cookies